Số 2 – Business 4.0 Workshop

Số 2 của chuỗi Business 4.0 Workshop đã diễn ra vào sáng nay, ngày 18/5/2017 tại tòa nhà Cara Lighting với chủ đề: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐIỀU HÀNH & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2017. Với mong muốn chia sẻ những giải pháp công nghệ hiệu quả của thế giới để các…