Đào tạo cho các Giám đốc toàn quốc của tập đoàn Đồng Tâm về xu hướng và những thay đổi về quản trị, sales và marketing trong kỷ nguyên 4.0

[Business40.vn] – Vào ngày 5/8/2019, trụ sở chính của Tập đoàn Đồng Tâm (Long An), đã diễn ra buổi đào tạo (Inhouse) cho các Anh Chị Giám đốc trên toàn quốc của tập đoàn Đồng Tâm về xu hướng và những thay đổi về quản trị, sales và marketing trong kỷ nguyên 4.0. Tại buổi đào tạo,…