CSMO LEADING BUSINESS TOUR “TẬP ĐOÀN NHỰA AN PHÁT VÀ CÂU CHUYỆN CHUYỂN DỊCH ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU”

  Tạo dựng một thương hiệu mạnh là một điều rất khó với hầu hết người làm kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Vì thế, thay đổi định vị của một thương hiệu đã được khẳng định tên tuổi là một quyết định mà không phải lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng…