Với nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 này, môi giới bất động sản sẽ bùng nổ trong năm 2019

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra một bước đột phá, tác động đến tất cả các lĩnh vực trong đó có bất động sản. Sản phẩm của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ dừng lại ở những ngôi nhà thông minh mà còn rộng hơn là chung cư thông minh,…