Thư cảm ơn & Silde trình bày của Diễn giả Đặng Thế Tài – “Giải mã hệ thống quản trị Doanh nghiệp Dịch vụ – Từ Zero đến Doanh thu 2,000 tỷ”

BTC Vietnam Business 4.0 Roadshow trân trọng cảm ơn Quý Lãnh đạo đã tham dự sự kiện “Giải mã hệ thống quản trị Doanh nghiệp Dịch vụ – Từ Zero đến Doanh thu 2,000 tỷ” do ANHGROUP khởi xướng và đồng tổ chức cùng CSMO Vietnam, VACD, VNHR tổ chức vào ngày 27/7/20178 vừa qua tại ADORA LUXURY. BTC…