Business Design – Thiết kế Doanh nghiệp – Con đường bí mật để biến khách hàng thành fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Vào ngày 13/01/2018 tại CaraLighting của Anh Trần Xuân Hải (CEO Missionizer) về Business Design – Thiết kế Doanh nghiệp – Con đường bí mật để biến khách hàng thành fan hâm mộ cuồng nhiệt. Chương trình thu hút sự quan tâm và tham gia của gần 70 Anh Chị là CEO, Chủ Doanh Nghiệp…